مجموعه بی تی | BT Group - کراوات و پوشت

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول دل آرازرشکی
 • جنس ساخت نخ و ابریشم
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) ؟

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول نقش خیال
 • جنس ساخت نخ و ابریشم
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) ؟

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول دل آرا سرمه ای
 • جنس ساخت نخ و ابریشم
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) ؟

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول آتش سرخ
 • جنس ساخت نخ و ابریشم
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) ؟

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول آرامش
 • جنس ساخت نخ و ابریشم
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) ?

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول شانس زندگی
 • جنس ساخت نخ و ابریشم
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,200,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول افق آسمان
 • جنس ساخت نخ و ابریشم
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,200,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول آرکا
 • جنس ساخت ابریشم
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,200,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول آوار آفتاب
 • توضیحات اصطلاح تافته به گروه وسیعی از پارچه هایی با بافت ساده، ظاهری نرم، صاف و براق یا مات اطلاق می شود. کلمه تافته از زبان فارسی مشتق شده و به معنای خیلی ظریف است. در قرن ۱۶ میلادی همزمان با دوره صفویان، تافته های ایرانی که ابریشم و با بافت ساده بودند به عنوان پارچه های تجملی برای لباس بانوان مورد استفاده قرار می گرفت. بافندگان این دوره کارشان منحصر به فرد بود و از طلا و نقره با چسب روی تافته، گل و بوته می ساختند، و به قدری این پارچه ها در ایران زیاد شده بود که دیگ اعتنایی به پارچه های هندی نداشتند. و از آن زمان تا کنون این نوع پارچه جزء پارچه های تجملی و گران قیمت است. با توجه به طرح روی محصول نام آن را گل آسا، نام گذاری کردیم.
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,100,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول گل آسا آبی
 • توضیحات اصطلاح تافته به گروه وسیعی از پارچه هایی با بافت ساده، ظاهری نرم، صاف و براق یا مات اطلاق می شود. کلمه تافته از زبان فارسی مشتق شده و به معنای خیلی ظریف است. در قرن ۱۶ میلادی همزمان با دوره صفویان، تافته های ایرانی که ابریشم و با بافت ساده بودند به عنوان پارچه های تجملی برای لباس بانوان مورد استفاده قرار می گرفت. بافندگان این دوره کارشان منحصر به فرد بود و از طلا و نقره با چسب روی تافته، گل و بوته می ساختند، و به قدری این پارچه ها در ایران زیاد شده بود که دیگ اعتنایی به پارچه های هندی نداشتند. و از آن زمان تا کنون این نوع پارچه جزء پارچه های تجملی و گران قیمت است. با توجه به طرح روی محصول نام آن را گل آسا، نام گذاری کردیم.
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,600,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول صنم
 • توضیحات درباره محصول: صدای به هم مالیدن پارچۀ ساتن احساس براقی، لوکس بودن، و نرمی را القا می کند. اصطلاح ساتن در اصل از نام بندر زيتون در چين گرفته شده كه امروزه آنرا "كنتون" مي نامند. پارچه ساتن ازين منطقه به خاور ميانه صادر شد. در دوران ساسانی تاجران زردشتی از مشهورترین تاجران اقیانوس هند و از جمله سواحل چین بودند که تجارت را در انحصار خود داشتند. اما فتح ایران توسط عرب های مسلمان و تسلط آنان بر بنادر و سواحل خلیج فارس در قرون یکم و دوم هجری موجب فعال‌شدن تجّار عرب در کنار بازرگانان زردشتی در اقیانوس هند شد؛ چنان‌که آنان برای تجارت به سواحل چین به خصوص بندر «خانفوا» (کانتون یا گوانجوی امروزی) سفر می­کردند که اصالت پارچه به آن دوران بر می گردد. رنگ زمینه این محصول سرمه ای استفاده شده که ذات آن بر اساس دوستی و محبت است؛ به همراه آن طرح تایپوگرافی بیتی از حضرت مولانا نقاشی شده که به همین دلیل نام این محصول صنم انتخاب شده است. متن شعر: منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 7,500,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول رهایی
 • توضیحات درباره محصول: صدای به هم مالیدن پارچۀ ساتن احساس براقی، لوکس بودن، و نرمی را القا می کند. اصطلاح ساتن در اصل از نام بندر زيتون در چين گرفته شده كه امروزه آنرا "كنتون" مي نامند. پارچه ساتن ازين منطقه به خاور ميانه صادر شد. در دوران ساسانی تاجران زردشتی از مشهورترین تاجران اقیانوس هند و از جمله سواحل چین بودند که تجارت را در انحصار خود داشتند. اما فتح ایران توسط عرب های مسلمان و تسلط آنان بر بنادر و سواحل خلیج فارس در قرون یکم و دوم هجری موجب فعال‌شدن تجّار عرب در کنار بازرگانان زردشتی در اقیانوس هند شد؛ چنان‌که آنان برای تجارت به سواحل چین به خصوص بندر «خانفوا» (کانتون یا گوانجوی امروزی) سفر می­کردند که اصالت پارچه به آن دوران بر می گردد. رنگ زمینه این محصول سرمه ای استفاده شده که ذات آن بر اساس دوستی و محبت است؛ به همراه آن طرح تایپوگرافی بیتی از حضرت مولانا نقاشی شده که به همین دلیل نام این محصول رهایی انتخاب شده است. متن شعر: به جهان که دید صیدی که بترسد از رهایی
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 7,500,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول مرجانی
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,200,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول گلرخ
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,100,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول گل آسا طلایی
 • توضیحات اصطلاح تافته به گروه وسیعی از پارچه هایی با بافت ساده، ظاهری نرم، صاف و براق یا مات اطلاق می شود. کلمه تافته از زبان فارسی مشتق شده و به معنای خیلی ظریف است. در قرن ۱۶ میلادی همزمان با دوره صفویان، تافته های ایرانی که ابریشم و با بافت ساده بودند به عنوان پارچه های تجملی برای لباس بانوان مورد استفاده قرار می گرفت. بافندگان این دوره کارشان منحصر به فرد بود و از طلا و نقره با چسب روی تافته، گل و بوته می ساختند، و به قدری این پارچه ها در ایران زیاد شده بود که دیگ اعتنایی به پارچه های هندی نداشتند. و از آن زمان تا کنون این نوع پارچه جزء پارچه های تجملی و گران قیمت است. با توجه به طرح روی محصول نام آن را گل آسا، نام گذاری کردیم.
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,600,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول رسوایی
 • توضیحات درباره محصول: صدای به هم مالیدن پارچۀ ساتن احساس براقی، لوکس بودن، و نرمی را القا می کند. اصطلاح ساتن در اصل از نام بندر زيتون در چين گرفته شده كه امروزه آنرا "كنتون" مي نامند. پارچه ساتن ازين منطقه به خاور ميانه صادر شد. در دوران ساسانی تاجران زردشتی از مشهورترین تاجران اقیانوس هند و از جمله سواحل چین بودند که تجارت را در انحصار خود داشتند. اما فتح ایران توسط عرب های مسلمان و تسلط آنان بر بنادر و سواحل خلیج فارس در قرون یکم و دوم هجری موجب فعال‌شدن تجّار عرب در کنار بازرگانان زردشتی در اقیانوس هند شد؛ چنان‌که آنان برای تجارت به سواحل چین به خصوص بندر «خانفوا» (کانتون یا گوانجوی امروزی) سفر می­کردند که اصالت پارچه به آن دوران بر می گردد. رنگ زمینه این محصول سرمه ای استفاده شده که ذات آن بر اساس دوستی و محبت است؛ به همراه آن طرح تایپوگرافی بیتی از مرتضی امیری اسفندقه نقاشی شده که به همین دلیل نام این محصول رهایی انتخاب شده است. متن شعر: مراقبم که مبادا تُهی شوم از تو
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 7,500,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول دلبر
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,000,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول دل آرا
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,200,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول باغ ترنج
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,100,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول هیراد
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,000,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول نوا
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,100,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول نقش نرگس سورمه ای
 • توضیحات اصالت پارچه برگرفته از پارچه های زربفت ایرانیان باستان بوده است. ایران قرن ها تولیدکننده اصلی پارچه های زری برای دربارها و کلیساهای جهان، از لندن تا توکیو بوده است. طرح و رنگ برگرفته از بافندگان دوره سلجوقی است. بافندگان این دوره صحنه های لطیف و شاعرانه و مناظر طبیعی را از روی نقاشیهای معاصر خود تقلید می کردند. در ترکیب رنگ این محصول از دو رنگ خاص استفاده شده است. رنگ زمینه طرح آبی تیره که نماد آرامش، بلوغ و ظرافت طبع است. با توجه به طرح گل نرگس بر روی محصول نام این محصول نقش نرگس انتخاب شده است.
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,200,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول میرداماد فیروزه ای
 • توضیحات اصطلاح تافته به گروه وسیعی از پارچه هایی با بافت ساده، ظاهری نرم، صاف و براق یا مات اطلاق می شود. کلمه تافته از زبان فارسی مشتق شده و به معنای خیلی ظریف است. در قرن ۱۶ میلادی همزمان با دوره صفویان، تافته های ایرانی که ابریشم و با بافت ساده بودند به عنوان پارچه های تجملی برای لباس بانوان مورد استفاده قرار می گرفت. بافندگان این دوره کارشان منحصر به فرد بود و از طلا و نقره با چسب روی تافته، گل و بوته می ساختند، و به قدری این پارچه ها در ایران زیاد شده بود که دیگ اعتنایی به پارچه های هندی نداشتند. و از آن زمان تا کنون این نوع پارچه جزء پارچه های تجملی و گران قیمت است. به همین دلیل نام این محصول را به نام یکی از بزرگان دوره صفوی، میرداماد، نام گذاری کردیم.
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,200,000

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول ماهک
 • وضعیت موجودی اتمام تولید-موجود نیست

اطلاعات تکميلي

اطلاعات تکميلي

اطلاعات تکميلي

اطلاعات تکميلي

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول کراوات و پوشت افرا سرخ
 • توضیحات اصالت پارچه برگرفته از پارچه های زربفت ایرانیان باستان بوده است. ایران قرن ها تولیدکننده اصلی پارچه های زری برای دربارها و کلیساهای جهان، از لندن تا توکیو بوده است. طرح و رنگ برگرفته از بافندگان دوره سلجوقی است. بافنده ی عصر سلجوقی علاقه ای به رنگهای مجلل نداشت ولی تضاد ساده ی سیر و روشن رنگ ها را به خوبی تشخیص می داد. بافندگان این دوره صحنه های لطیف و شاعرانه و مناظر طبیعی را از روی نقاشیهای معاصر خود تقلید می کردند. در ترکیب رنگ این محصول از دو رنگ استفاده شده است. رنگ زمینه که قرمز رنگی است که بیشترین توجه ها را به خود جلب می کند نمادی از عشق و سمبل زندگی است و آبی از محبوبترین رنگ های مورد انتخاب آقایان است. نماد آرامش، بلوغ و ظرافت طبع است. با توجه طرح برگ درخت افرا و سرخی آن نام این محصول افرای سرخ انتخاب شده است.
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,200,000 ریال

اطلاعات تکميلي

اطلاعات تکميلي

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول آرامش خیال
 • توضیحات اصالت پارچه برگرفته از پارچه های زربفت ایرانیان باستان بوده است. ایران قرن ها تولیدکننده اصلی پارچه های زری برای دربارها و کلیساهای جهان، از لندن تا توکیو بوده است. طرح و رنگ برگرفته از بافندگان دوره سلجوقی است. بافنده ی عصر سلجوقی علاقه ای به رنگهای مجلل نداشت ولی تضاد ساده ی سیر و روشن رنگ ها را به خوبی تشخیص می داد. بافندگان این دوره صحنه های لطیف و شاعرانه و مناظر طبیعی را از روی نقاشیهای معاصر خود تقلید می کردند. در ترکیب رنگ این محصول از رنگ مشکی استفاده شده است. رنگ زمینه که مشکی است. مشکی نماد قدرت است، این رنگ احساسات زیادی را بیان نمی کند و افراد را مرموز و دست نیافتنی به تصویر می کشد. در کنار آن رنگ سورمه ای جلوه ای خاص به کار بخشیده است. با توجه با ذات رنگ، نام این محصول آرامش خیال انتخاب شده است.
 • وضعیت موجودی اتمام تولید-موجود نیست

اطلاعات تکميلي

اطلاعات تکميلي

اطلاعات تکميلي

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول نقش نرگس بنفش
 • وضعیت موجودی اتمام تولید-موجود نیست

اطلاعات تکميلي

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول گل آذین قهوه ای
 • وضعیت موجودی اتمام تولید-موجود نیست

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول جان شیفته
 • وضعیت موجودی اتمام تولید-موجود نیست

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول رویای مروارید
 • وضعیت موجودی اتمام تولید-موجود نیست

اطلاعات تکميلي

اطلاعات تکميلي

طاق مروارید واقع در مسجد نصیرالملک یکی از مساجد قدیمی شیراز است. مسجد نصیرالملک یکی از دیدنی ترین و متفاوت ترین مساجد ایران است. این مسجد به سبب وجود شیشه های رنگی شهرت زیادی دارد. کاشی کاری های این مسجد در نوع خود بی نظیر هستند. این بنا به دستور میرزا حسن علی خان ملقب به نصیرالملک، که از اعیان و اشراف شیراز بود، در زمان قاجار ساخته شد. ساخت آن حدود 12 سال طول انجامیده‌است. مسجد نصیرالملک از دیدگاه کاشی کاری از ارزنده‌ترین مساجد ایران و از دیدگاه ساختمان‌سازی به ویژه مقرنس بی‌مانند است. در سمت شمالی مسجد، طاق‌نمایی به نام طاق مروارید وجود دارد، که تمام سقف، داخل و بیرون آن کاشی کاری رنگارنگ شده‌است و طرح روی کراوات مطابق با همین کاشی کاریست و نام آن نیز از همین مکان انتخاب شده است.

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول طاق مروارید
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,200,000 ریال

پارچه ترمه به پارچه ظريف و لطيفي اطلاق ميشود كه از دو سري نخ تار وپود که با دست بافت بافته شده باشد با طرحهاي اصيل و سنتي ايران است .
شروع ترمه بافي در ايران به اوايل دوره صفويه مي رسد هر چند برخي را عقيده بر آنست كه زادگاه اصلي ترمه قلب آسياي مركزي و ارتفاعات كشمير است عده اي نيز بر اين باورند كه ترمه بافي در ابتدا درايران آغاز گرديد و سپس به كشمير راه يافته است .آنچه در خصوص اين پارچه بسيار ظريف ميتوان گفت اين است كه ذوق و سليقه و ابتكار ايرانيان در ظرافت بافت ،جنس و طرحهاي خيال انگيز آن در جهان كم نظير ميباشد همواره یکی از طرح های به کار برده شده در این نوع پارچه ها بته جغه است. اصل و منشاء طرح ایرانی بته جغه را به آتش مقدس، به کاج، به نخل، به بادام تشبیه کرده‌اند. سرآغاز آن را هنر ایلامی–آشوری و سرانجام آن هنر هخامنشی دانسته اند. بسیاری بر این باور اند که نقش بته جغه سرو ایرانی ریشه دارد که از نمادهای زرتشتی بوده است. سروی که نشانه آزادگی ایرانیان بوده و از سر فروتنی سر خم کرده است. برخی دیگر سرو را نشان ایستادگی ایران در برابر تندبادهای حوادث و خمیدگی سر این سرو را نشانی از آسیب دیدن ش در این تندبادها می‌دانند. دهخدا بته جغه را ساخته شده از پر پرندگان می‌داند که بر بالای کلاه پادشاهان ایران نصب می‌شده است. به هر رو بته جغه یکی از نگاره‌ها و ارائه‌هایی است که در طول هزاره تا امروز به روش‌های گوناگون زینت بخش آثار هنری ایران (پته دوزی، قالی، ظروف و...) بوده است. بر همین أساس نام این محصول نیز به گونه ای انتخاب شده که یادآور هردو هنر زیبا و لطیف ایرانی باشد.

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول ترمه
 • جنس ساخت ابریشم نفیس
 • وضعیت موجودی اتمام تولید-موجود نیست

باغ ایرانی با تاریخ درخشان خود در قرون و اعصار گذشته از برجسته ترین گونه های باغ سازی در جهان شناخته شده است. در معماری این باغسازی از هندسه مسطحه و دیگر دیتیلها (جزئیات) و عناصر معماری اصیل ایرانی یکی از بهترین الگوهای منظر سازی به کار برده شده است. حصول تعامل هندسه و تفکر در هنر معماری ایرانی با طبیعت است، به لحاظ زیبایی در نقشهای مانند گل و مرغ و دیگر عوامل هنری نقش فرشهای ایرانی نیز از این هنر در طبیعت باغسازی بی بهره نمانده است به طوریکه امروز چه نقش باغات در محوطه سازی بنگریم و چه نقش فرش ها را در سالن خانه آن لذت و روح افزایی را در وجودمان احساس میکنیم. باغ و فرش ایرانی واضحترین آثار هنری ایران می باشند که ریشه در فرهنگ کهن دارند و با اعتقادات و باورهای ایرانیان در دوران مختلف پیوند خورده است. به همین روی بنا به ترکیب نقش های فرش نگار و هندسی گونه این محصول نام آن را باغ هندسی انتخاب نمودیم.

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول باغ هندسی
 • جنس ساخت ابریشم نفیس
 • وضعیت موجودی اتمام تولید-موجود نیست

اصالت پارچه برگرفته از پارچه های زربفت ایرانیان باستان بوده است. ایران قرن‌ها تولیدکننده اصلی پارچه‌های زری برای دربارها و کلیساهای جهان، از لندن تا توکیو بوده‌است.طرح و رنگ برگرفته از بافندگان دوره سلجوقی. بافنده ی عصر سلجوقی علاقه‌ای به رنگ‌های مجلل نداشت ولی تضاد ساده ی سیر و روشن رنگ‌ها را به‌خوبی تشخیص می‌داد. بافنده ی این عصر فقط دو رنگ را ترجیح می‌داد، آبی کم‌رنگ یا سرمه‌ای. بافندگان این دوره صحنه‌های لطیف و شاعرانه و مناظر طبیعی را از روی نقاشی‌های معاصر خود تقلید می‌کردند. همين دليل نام اين محصول را به نام يكي از بزرگان دوره سلجوقي، نظام الملك، نام گذاري شد

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کرااوات و پوشت
 • نام محصول نظام الملک قهوه ای
 • جنس ساخت پارچه با کیفیت
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,000,000

اصالت پارچه برگرفته از پارچه های زربفت ایرانیان باستان بوده است. ایران قرن‌ها تولیدکننده اصلی پارچه‌های زری برای دربارها و کلیساهای جهان، از لندن تا توکیو بوده‌است.طرح و رنگ برگرفته از بافندگان دوره سلجوقی. بافنده ی عصر سلجوقی علاقه‌ای به رنگ‌های مجلل نداشت ولی تضاد ساده ی سیر و روشن رنگ‌ها را به‌خوبی تشخیص می‌داد. بافنده ی این عصر فقط دو رنگ را ترجیح می‌داد، آبی کم‌رنگ یا سرمه‌ای. بافندگان این دوره صحنه‌های لطیف و شاعرانه و مناظر طبیعی را از روی نقاشی‌های معاصر خود تقلید می‌کردند. همين دليل نام اين محصول را به نام يكي از بزرگان دوره سلجوقي، نظام الملك، نام گذاري شد.

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول نظام الملک آبی
 • جنس ساخت پارچه با کیفیت
 • وضعیت موجودی اتمام تولید-موجود نیست

آشنایی ایرانیان و اندلسی ها و حضور ایرانی ها در منطقه اندلس به دوران اساطیری و دوران هخامنشی برمی گردد از آن دوره رفت و آمد میان این دو نقطه جغرافیایی با ایرانیان بویژه از طریق خلیج فارس برقرار بوده است و تاثیرات آئین مهرپرستی ، مانی گری و معماری دوره ساسانی بر این منطقه قابل درک است.
مسلمانان بعد از فتح اسپانیا تمدنى را در آنجا پایه گذارى نمودند که چه براى جهان اسلام و چه براى اروپا منشاء تحولات و بیدارى علمى فراوانى بود. تمدن اسلامى در اندلس، بدلى از عظمت تمدن اسلامى در شرق بود که حاصل این تمدن ظهور اندیشمندان، فقها، شعرا، فلاسفه و آثار هنرى ، موسیقی ، معمارى و رشد صنعت و بازرگانى در جنوب اروپا بود.
در دوره اسلامی بدون تردید در رکاب افراد بزرگی مانند طارق و موسی بن نصیر صدهها ایرانی وجود داشته اند و معماری قصر الحمرا و مسجد کوردوبا با سبک معماری دوره ساسانی نزدیک است و با توجه به نقوش روی این محصول که نزدیک به طرح های کاشی کاری این بناهای با شکوه است نام این محصول اندلس انتخاب شد.

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول آندلس
 • جنس ساخت پلی استر
 • وضعیت موجودی اتمام تولید-موجود نیست

به طور دقیق، پارچه ای که حالا با اسم شطرنجی می شناسیم ابتدا تارتان نامیده می شد. تارتان از بندهای تابیده شده ای در زاویه ای راست بافته می شد در حالی که شطرنجی درواقع به لباس های پشمی سنگینی گفته می شد که چنین طرحی داشتند. اسکاتلندی ها آن را به عنوان پتو یا شالی بر روی شانه ها استفاده می کردند. تا زمانی که تارتان به آن سوی دریاها صادر شد و آن موقع بود که در دنیای نوین تارتان و شطرنجی را یکی دانستند و مترادف هم قرار گرفتند. تاریخ این پارچه بسیار طولانی تر از چیزی است که ما فکر می کنیم، در مومیایی ارومچی، باستان شناس الیزابت ویلند باربر توصیف می کند که جسد مرد چرچن که از دخمه هایی در کوه های آسیا کشف شده در منسوجاتی با طرحی آشنا پیچیده شده بود، بالاپوشی از پارچه ای با بافت جناغی و شلواری از تارتان که می توان قدمت آن را به قرن هشتم قبل از میلاد نسبت داد. در مد قدمت هر طرح و نقشی بسیار مهم است اما در مورد پارچه شطرنجی این همواره به صورت یک معما باقی می ماند. بسیار جالب است که پس از 3000 سال این طرح همچنان محبوب و پر کاربرد در انواع لباس و اکسسوری است و بد نیست بدانید که برای این طرح به ظاهر ساده و پرماجرا روز مشخصی تعیین شده و در تقویم میلادی اولین جمعه اکتبر را روز شطرنجی می نامند. به همین خاطر ما نام اصیل این طرح را برای آن انتخاب نمودیم.

اطلاعات تکميلي

 • نوع محصول کراوات و پوشت
 • نام محصول تارتان
 • جنس ساخت فاستونی
 • وضعیت موجودی موجود است
 • قیمت پایه (ریال ایران) 4,200,000

آشنایی با تیم ما

http://placehold.it/150x150
- مدیر بخش گرافیک -
اعظم امینی فارغ التحصیل دانشگاه هنر تهرانً، فرآیند ارتباطات بصری، و حل مسئله از طریق استفاده از تایپ،فضا، تصویر و رنگ روشهای مختلف در ایجاد و ترکیب ...
cache/resized/c4caba11fead1b6d613ec138093e4b15.jpg
- بنیان گذار و مدیر عامل -
فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک دانشگاه Rochester Institute of Technology ، با توجه به علاقه خود در زمینه مد و فشن با پایه گذاری شیوه نوین در طراحی و ...
cache/resized/4d0bb298336360578a329263777e0ee3.jpg
- طراح پارچه -
ایشان عهده دار مدیریت روند  طراحی پارچه، و تمام متعلقات نسجی میباشند.  تولید و طراحی عناصر هنری برای پارچه با در نظر گرفتن نکات فنی نساجی که به صورت ...
cache/resized/5e2239d91103d9d1faf2aa5e14cbfe35.jpg
- مدیر بخش طراحی و تولید -
خانم سهیلا شهبازی زاده با بیش از ۳۵ سال سابقه در زمینه طراحی مد و پوشاک با تبحر در زمینه خلق ، طراحی و زیبایی شناسی حوزه  پوشاک لوکس ، به عنوان مدیر ...
cache/resized/9b52e384e1b547592519e4bed1ebf07d.jpg
- مدیر بخش مالی -
صادق فرخی فارغ التحصیل از دانشگاه Technoglobal University از شهر بنگلور کشور هند، مدیریت بخش کنترل و براورد هزینه (cost control)را به عهده دارند. این ...
cache/resized/092e4dd6667a7f94de1e239e0e0a090b.jpg
- متخصص در زمینه های مارکتینگ و توسعه کسب و کار، بازاریابی و فروش -
تدوین استراتژی های CRM, تدوین استراتژی خلاق برند و تدوین برنامه های برندینگ مد و دیزاین، مجموعه بی تی را با مدیریت بخش برندینگ و سیاستگذاری فروش جهت ...
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layout Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family