اشرافی

اشرافی

PDFچاپایمیل
4200000 ﷼
4200000 ﷼
موجود

کد محصول: 9703BT62

اصالت پارچه برگرفته از پارچه های زربفت ایرانیان باستان بوده است. ایران قرن ها تولیدکننده اصلی پارچه های زری برای دربارها و کلیساهای جهان، از لندن تا توکیو بوده است. طرح و رنگ برگرفته از بافندگان دوره سلجوقی است. بافنده ی عصر سلجوقی علاقه ای به رنگهای مجلل نداشت ولی تضاد ساده ی سیر و روشن رنگ ها را به خوبی تشخیص می داد. بافندگان این دوره صحنه های لطیف و شاعرانه و مناظر طبیعی را از روی نقاشیهای معاصر خود تقلید می کردند. رنگ زمینه این محصول سبز سلطنتی استفاده شده که این رنگ نماد کامیابی و وفور ثروت است. رنگ دنیای کسب و کار است. سبز احساس رونق، منزلت و امنیت به دست می‌دهد. که به همین دلیل نام این محصول اشرافی انتخاب شده است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.