IMG_6173 - Copy

مهرگان

PDFچاپایمیل
5200000 ﷼
5200000 ﷼
موجود

کد محصول: 9703BT69

اصالت پارچه برگرفته از پارچه های زربفت ایرانیان باستان بوده است. ایران قرن ها تولیدکننده اصلی پارچه های زری برای دربارها و کلیساهای جهان، از لندن تا توکیو بوده است. طرح و رنگ برگرفته از بافندگان دوره سلجوقی است. بافنده ی عصر سلجوقی علاقه ای به رنگهای مجلل نداشت ولی تضاد ساده ی سیر و روشن رنگ ها را به خوبی تشخیص می داد. بافندگان این دوره صحنه های لطیف و شاعرانه و مناظر طبیعی را از روی نقاشیهای معاصر خود تقلید می کردند. رنگ زمینه که مشکی است و نمادی از اقتدار می باشد در این طرح از رنگ های نارنجی و سبز استفاده شده که نماد پاییز می باشد به همین خاطر نام این محصول مهرگان که نام دیگری برای فصل رنگ ها یعنی پاییز انتخاب شده است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.